Politikalarımız


Mobildev kurumlara verdiği hizmetler kapsamında; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Aracı Hizmet Sağlayıcı ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Veri İşleyen olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda gizlilik, web sitesi kullanımı ve SPAM politikaları oluşturmuştur.

SPAM Politikamız


Mobildev aşağıda belirtilen kapsam ve önlemlerle SPAM ile mücadele etmektedir.
Hizmet verdiği kurumlar için aşağıdaki önleyici araçları sunmaktadır.

  • Kişilerden iletişim izni alarak, izinli veri tabanı oluşturabilme,
  • 6563 sayılı kanuna uygun olarak, kişilerin yaptıkları ret bildirimi toplayabilme,
  • Veri tabanında yer alan bilgileri güncel tutmalarını sağlayacak; formlar, anketler,
  • Veri doğrulama hizmeti,
  • Operatörlerin izinli veri tabanlarına hedefli erişim,
Kişileri korumak için aşağıdaki önleyici tedbirleri almıştır.

  • Sadece operatör aracılığıyla ya da direkt sözleşme imzaladığı kurumlara hizmet verir,
  • Kurumların, iletişim adreslerini yasalara uygun olarak elde ettiğini sözleşme ile garanti altına alır,
  • Kurumun iletişim adreslerini satın aldığını ya da izinsiz gönderim yaptığını tespit ederse hizmeti ve ilgili gönderimi durdurur,
  • Kurumlara 7889 kısa numarası üzerinden ya da web form ile (sadece e-posta) yapılan ret bildirimlerini toplar, ilgili kişiyi karalisteye ekler ve o kişiye yapılacak gönderimleri engeller,