Post Image

İzinli İletişim Dönemi’ne Hazırlanın!Kanun Ne Diyor?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Kanunun 6. Maddesi ve Geçici 1. Maddesi ticari elektronik iletinin gönderilme şartını düzenlemektedir. İletilerin gönderilmesi için izinler, Opt-Out yerine Opt-In yöntemi ile alınacaktır.

Opt- In, Opt - Out Kavramları Nedir?

Opt-Out; alıcının ilk elektronik iletiyi aldıktan sonra reddetme hakkını kullanmasıdır. Opt-In ise aslında bu durumun tam tersidir. Opt-In; elektronik ileti gönderilmeden önce izin alınması yöntemidir. Biz ülke olarak yeni yasa ile birlikte Opt-In sistemini seçmiş bulunmaktayız. Avrupa’da da bu sistem kullanılmaktadır. ABD ve Uzak Doğu’da ise Opt-Out sistemi kullanılmaktadır.

Nasıl İzin Alacaksınız?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile birlikte ticari amaçlı yapılan gönderimlerde, gönderimden önce kişilerden izin alınması şartı getirilmiştir. İznin alınması, saklanma şekli ve iptalinin nasıl gerçekleşeceği Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 7'de belirtilmiştir.

Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır. Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir. Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.

Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır. Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir. Alınan onay, mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.

Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz. Alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunulan mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri sürülemez. 

Hangi Durumlarda Onay Gerekmez?

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.  Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu değildir.


Eski İzinli Veri Tabanınız Ne Olacak?

Eklenen Geçici 1. Madde ile yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce (15.07.2015), ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onaylar geçerlidir. Ayrıca Kanunun yürürlük tarihinden önce (01.05.2015), kişilerle aranızda doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında kişinin elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. 

Operatörlerin İzinli Veri Tabanını Kullanabilir misiniz?

Operatörlerin bu alanda oluşturdukları izinli veri tabanlarından marka işbirliği yaparak yararlanabilir, ticari elektronik iletilerinizi hedefleme yaparak gönderebilirsiniz. Örneğin; Turkcell’de 11 milyon, Vodafone’da 8 milyon, Türk Telekom’da ise 6,5 milyon kişiden oluşan izinli veri tabanı bulunmaktadır. Bilgilendirmelerinize uygun olan hedef kitleyi seçerek, istediğiniz operatörün izinli veri tabanını kullanabilir ve gönderimlerinizi sorunsuzca iletebilirsiniz. Hemen Detaylı Bilgi Almak için Tıklayınız

Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı Nedir?

Yönetmelik'in 9. maddesine göre; alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresi yer almalıdır. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer almalıdır. Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez. Talebin ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti gönderilmesi durdurulmalıdır. 

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.


İlgili Haberler