Politikalarımız


Mobildev kurumlara verdiği hizmetler kapsamında; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Aracı Hizmet Sağlayıcı ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Veri İşleyen olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda gizlilik, web sitesi kullanımı ve SPAM politikaları oluşturmuştur.

Gizlilik Politikamız


Mobildev kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Mobildev, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır. Mobildev tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında müşterileri (direkt hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişiler) hakkında sahip olduğu bilgiler için Veri Sorumlusu ve müşterileri adına sakladığı ve işlediği 3. kişi bilgileri için Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

* Mobildev, Mobildev İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Türkiye’de mukim grup şirketlerini ifade eder.

Mobildev tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Mobildev satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek ve Mobildev ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

Kurumsal Mobildev Hesaplarında Yetkili Kullanıcılar

Kişisel Bilgileriniz
 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
İletişim Bilgileriniz
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz
Abonelik Bilgileri
 • Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.), müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi temel abonelik bilgileriniz,
 • Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz
İletişim Kayıtları
 • Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, banka bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz, Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
 • Her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi,
 • Bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, ya da diğer Mobildev ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Mobildev Grup internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde

Kurumsal Mobildev Kullanıcıları

Kişisel Bilgileriniz
 • Adınız, soyadınız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
İletişim Bilgileriniz
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz
Abonelik Bilgileri
 • Aboneliğiniz katma değerli servis abonelikleriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.), aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi temel abonelik bilgileriniz,
 • Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz
İletişim Kayıtları
 • Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
 • Her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi,
 • Bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, ya da diğer Mobildev ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Mobildev Grup internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde

Web Sitesi Ziyaretçileri

 • İlgili Mobildev mobil uygulamalarının ya da sitelerinin cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri,
 • İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,
 • Mobildev internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler
 • Belirli bir Mobildev hizmetini ya da ürününü satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, Mobildev ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde ya da diğer Mobildev ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Mobildev Grup internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde

İş Başvurusunda Bulunanlar

Mobildev’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Mobildev çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz;
 • Mobildev ürün ve hizmetleri ile birlikte kullanıldığınız operatör (servis sağlayıcılar dahil) hesaplarınızın aktivasyon işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • Sizin adınıza herhangi bir hesabınızı yönetmemizi talep etmeniz durumunda,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve kampanyalar hakkında bilgi verme,
 • rün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Ödül ve çekiliş yapılması,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi,
dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Mobildev’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
 • Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla: Mobildev grup şirketleri,
 • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
 • Mobildev nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,
 • İcra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili merciler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,
dâhil, hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Mobildev’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mobildev.com’dan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Mobildev olarak amacımız, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak, kendimize ve paydaşlarımıza ait her tür bilgi varlığının, faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği yerleşkelerin ve kurumsal bilgi işleme süreçlerimizin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için:

 • Bilgi güvenliği konularında yasaların, standartların ve kurumsal politika ve prosedürlerimizin öngördüğü şartlarını yerine getirmeyi ve aşmayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılandığı ISO/IEC 27001 Standardı’na uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni işletmeyi,
 • Bilgi varlıklarını korumak için mevcut en iyi uygulamaları temel alarak varlıkların saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutmayı,
 • Görevler ayrılığı prensibi ile bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek sürdürülmesine yönelik süreç içi kontrolleri kurmayı ve işletmeyi,
 • Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerinin tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurmayı ve politika ve prosedürlerin uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,
 • Mobildev Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için kuruluş içi denetimlerde bulunmayı ve sonuçlarını Üst Yönetim seviyesinde dikkate almayı,
 • Tedarikçi ve İş Ortağı seçiminde Bilgi Güvenliği performansını dikkate almayı ve kendileri ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında iş birliği içinde olmayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında resmi kurum ve kişiler ile ilgili yapıcı çalışmalar içinde yer almayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallere en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli örgütsel yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlallerinde gerekli yaptırımları icra etmeyi

taahhüt etmekteyiz.