Post Image

BTK Gönderici Başlıklarına İlişkin Yeni Düzenleme YayınladıDeğerli Müşterimiz,

Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) gönderici başlığı (alfanumerik) tanımlarına ilişkin yeni bir düzenleme yayınlamıştır. (Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar)Buna göre mevcut gönderici başlıklarınızın operatör tarafından otomatik olarak iptal edilmemesi için aşağıdaki maddelerde belirtilen gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir.


  • Gönderici başlığı olarak ad-soyadı tanımlanmış ise kimlik belgesi, unvan tanımlanmış ise kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi ve tarafımızca doğrulanmak kaydı ile e-devlet kapısında üretilen “Yerleşim Yeri Belgesi”ni ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Gönderici başlığı olarak, şirket unvanı tanımlanmış ise, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya bu şirketin unvanını ispatlayıcı diğer resmi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Ayrıca internet alan adları ve internet sitesi adresleri gönderi başlığı olarak tanımlanmış ise bu gönderici adları iptal edilecektir. Bunun yerine “Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ına uygun olarak yeni bir gönderici adı belirlenmeli ve ispatlayıcı belgeleri ibraz edilmelidir. (https://www.btk.gov.tr/uploads/communiques/arayan-hat-bilgisi-cli-kullanimina-iliskin-usul-ve-esaslar.pdf)


Bu düzenlemeler doğrultusunda servislerimiz üzerinde kullandığınız gönderici başlıklarının operatör tarafından otomatik olarak iptal edilmesini önlemek amacıyla, 15.09.2018 tarihine kadar gerekli evrakları destek@mobildev.com adresine göndermenizi önemle rica ederiz.
İlgili Haberler