Mobildev Politikaları

Mobildev kurumlara verdiği hizmetler kapsamında; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Aracı Hizmet Sağlayıcı ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Veri İşleyen olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda gizlilik, web sitesi kullanımı ve SPAM politikaları oluşturmuştur.

KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. MOBİLDEV kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu metinde;

 • MOBİLDEV’in, https://www.mobildev.com/ uzantılı internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz (“Çevrimiçi Ziyaretçi”) veya MOBİLDEV mobil uygulamasını (“Mobil Uygulama”) kullanmanız,
 • MOBİLDEV ile hizmet sözleşmesi imzalayarak Site harici ve Site üzerinden MOBİLDEV hizmetlerini kullanmanız,
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz,
 • İletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,
 • MOBİLDEV tarafından düzenlenen kampanya ve diğer etkinliklere katılmanız
halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır. MOBİLDEV olarak Site ve Mobil Uygulama kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Mobil Uygulama’da ve Site’de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.mobildev.com/ adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

A. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
MOBİLDEV veya Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi, ifade etmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

B.1 Sitemizin Ziyaret Edilmesi/Mobil Uygulamamızın Kullanılması Durumunda
Sitemizi ziyaret etmeniz veya Mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ile etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla çerezler kullanmakta ve Site/Mobil Uygulama’yı kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.mobildev.com/ adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.
B.2 Site/Online/Mobil Uygulama Kullanıcı Üyeliği (Üyelik) Durumunda
 • MOBİLDEV ile imzalamış olduğunuz hizmet ve üyelik sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi ve Site/Mobil Uygulama kullanıcı bilgilerinizin kaydedilmesi, üyelik girişinin yapılabilmesini sağlanması, üyeliğinizle ilgili bilgilendirmelerde bulunulması, üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirilmesi ve tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerini kullanarak Site’ye ve Mobil Uygulamaya giriş yapılabilmesi amacıyla ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla log kayıtları bilgilerinizi,
 • Üyelik esnasında otomatik olarak atanması nedeniyle Kullanıcı ID bilginizi,
 • Üyelik işlemleri sırasında ya da başka kanallardan vereceğiniz bilgilerinizin güncellenmesi ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin tüm üyeliklerinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesinin sağlanması ve kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, sistem tarafından otomatik olarak atanan Kullanıcı ID bilgilerinizi,
 • Üyeliğinize göre size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları kapsamında ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, Site ve Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, anket cevapları verilerinizi işlemekteyiz.
B.3 Ticari İletişim İzni Verilmesi Halinde
MOBİLDEV’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni (açık rıza) vermeniz halinde, MOBİLDEV tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta, Çağrı Merkezi vb.) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.
B.4 Iletişim Kanalları Üzerinden MOBİLDEV ile İletişime Geçilmesi Halinde
 • Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya ve benzeri kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi,
 • Site’deki İletişim formunu doldurmanız durumunda veya Chatbot üzerinden aktarmanız durumunda ad soyad, telefon no veya cep telefon no, e-mail, çalıştığı şirket bilgisi, pazarlama amacıyla kampanya çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler, müşterinin online aktivite bilgisi, IP adresi izleme, bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler, kişinin ürün ve hizmetler hakkında yaptığı şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar, kişinin ürün ve hizmetler hakkında yaptığı taleplerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar gibi kişisel verilerinizi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı işlemekte
B.5 Yasal Yükümlülükler ve Şirket içi Faaliyetler Amacıyla
 • Mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, MOBİLDEV ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, doğum tarihi, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, faturalarınız, ödeme bilgileriniz, çağrı merkezi ses kayıtlarınız, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, Kullanıcı ID, IP adresi, güvenlik kamerası kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi,
 • Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından ise bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) verilerinizi işlemekteyiz.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerinizi işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak;
 • Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi, bayiler vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve MOBİLDEV’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ile kurum ve kuruluşlara,
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına,
 • Site ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi;
 • MOBİLDEV ile imzaladığınız hizmet sözleşmeleri ve kullanıcı üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
 • MOBİLDEV tarafından sunulan hizmetlerin, Site’nin ve Mobil Uygulamalarınınn kullanımı kapsamında şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahlinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda;
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.
  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

  Ticari Gizlilik Politikası

  MÜŞTERİLERİMİZİN ve İş ORTAKLARIMIZIN rızası olmaksızın aramızdaki sözleşmelere konu hizmetlerin ve ürünlerin hazırlık ve ifası aşamalarında MÜŞTERİLERİMİZİN/İŞ ORTAKLARIMIZI ve/veya bunların hissedarı olduğu tüm şirket, ortaklık ya da ortak girişimler ile ilgili olarak geliştirilen, açıklanan veya tarafımıza emanet edilen bilgileri ve verileri gizli tutmayı ve yasal yükümlülükler saklı kalmak üzere MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN haricinde hiçbir gerçek ve tüzel kişi, şirket ya da kuruluşa açıklamamayı kabul ve taahhüt ederiz.

  MÜŞTERİLERİMİZ ve İŞ ORTAKLARIMIZ tarafından ilgili sözleşmeler kapsamında tarafımıza, bayilerimze, çalışanlarımıza açıklanan her türlü mali, ticari ve finansal bilgiler, marka, ticari sır ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan diğer her türlü bilgi ile sözleşme kapsamında öğreneceğimiz yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgileri, MÜŞTERİ / İŞ ORTAĞI ve piyasa bilgilerinin “gizli bilgi” olduğunu beyan ve kabul ederiz.

  ”Bilgi/Veri” kavramının bayilerimiz, çalışanlarımız ile MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN yetkilileri, çalışanları ya da temsilcileri tarafından geliştirilen veya tasarlanan her türlü plan, proje, yazılım, görsel içerik, test sonucu, şartname, rapor, know-how vb. anlamına da geldiğini beyan ve kabul ederiz.

  MÜŞTERİLERİMİZ ve İŞ ORTAKLARIMIZ ile aramızda akdedilen sözleşmeler kapsamındaki işler ile üçüncü şahıslara verilecek hizmetler arasında sözleşme süresi boyunca herhangi bir menfaat çatışması ya da haksız rekabet meydana gelmesine mahal vermeyeceğimizi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğimizi de kabul ve taahhüt ederiz.

  Bilgimiz dahilindeki gizli bilgi ya da verileri MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak gerekli gördüğü amaçlar dışında rızaları olmaksızın başka hiçbir amaçla kullanmayacağımızı, paylaşmayacağımızı ve ifşa etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

  Gizli bilgi ve verileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, yasal yükümlülüklerimiz ve sözleşmelerin izin verdiği durumlar saklı kalmak üzere hangi suretle olursa olsun herhangi bir 3. kişiye kesinlikle vermemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı gizli bilgi ve verileri MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN rızaları bulunmak kaydıyla ancak zorunlu hallerde ve işin gereği olarak bunları öğrenmesi gereken bayilerimize, danışmanlarımıza ve onların çalışanlarına vermeyi bilginin gizliliği hususunda da söz konusu bayi ve danışmanlar ile onların çalışanlarını yazılı olarak uyarmayı ve personelimizin, bayilerimizin, danışmanlarımızın ve onların çalışanlarının Gizlilik Politikası’nda yer alan yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde ilgili hakkında gerekli yaptırımı uygulayacağımızı veya uygulanması hususunda hukuki yollara başvuracağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

  Sözleşmelerin herhangi bir surette sona ermesi veya Sözleşmeler kapsamındaki işlerle ilgili işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda uhdemizde bulunan gizli bilgi ve veriler ile bunlara ilişkin her türlü yazı, görsel, yazılım, grafik, tablo veya şemayı üzerinde olduğu belge, disket veya diğer eşya ile beraber MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN talebi üzerine bir tutanak ile derhal iade etmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

  Müşteri ve Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. MOBİLDEV kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu metinde MOBİLDEV ile hizmet sözleşmesi imzalamış gerçek kişi, şahıs şirketi, tüzel kişi müşterilerin ve bu kapsamdaki potansiyel müşteri adaylarının çalışanı, kanuni temsilcisi veya vekili olarak MOBİLDEV’in kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

  A. TANIMLAR

  İşbu aydınlatma metninde geçen;
  Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, MOBİLDEV veya Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi ifade etmektedir

  B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI

  İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda gerçek kişi, şahıs şirketi müşteriler ile tüzel kişi müşterilerin çalışanları, kanuni temsilcileri veya vekilleri ile bu kapsamdaki potansiyel müşteri adaylarının ve ilgililerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, çağrı merkezinde tutulan ses kayıtları, hukuki işlem bilgileri ve gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi müşterinin finansal bilgileri işlenmektedir.
  B.1 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
  MOBİLDEV tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ad, soyad, imza, çalıştığı kurumun unvanı, kurumdaki görevi, telefon numarası (sabit), telefon numarası (mobil) ve kurum e-postası gibi bilgilerinizi işlemekteyiz. Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya, Chatbot ve benzeri kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, sosyal medya hesabınız, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi, Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı işlemekteyiz.
  B.2 Ürün/Hizmet Satışı ve Sonrası Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla
  MOBİLDEV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satın alma ve satın alma sonrası faaliyetleri kapsamında;
  • Ürün/Hizmet sözleşmesinin ifası,
  • Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması,
  • Ürün ve hizmetlere dair kurulum her türlü faaliyetinizin organize edilmesi ve denetlenmesi,
  • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
  • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
  • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
  • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla
  ad, soyad, imza, çalıştığı kurumun adı, kurumdaki görevi, telefon numarası (mobil), kurum e-postası, telefon numarası (sabit), kişisel e-posta adresi, faks numarası, adres, görüşme tipi ve iletişim zamanı gibi bilgilerinizi işlemekteyiz.
  B.3 Ticari İletişim İzni Verilmesi Halinde
  MOBİLDEV’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni (açık rıza) vermeniz halinde, MOBİLDEV tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta, Çağrı Merkezi vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.
  B.4 Yasal Yükümlülükler ve Şirket içi Faaliyetler Amacıyla
  Mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, MOBİLDEV ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, doğum tarihi, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, çağrı merkezi ses kayıtlarınız, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, Kullanıcı ID, IP adresi, güvenlik kamerası kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi,

  Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından ise bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) verilerinizi işlemekteyiz.

  C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  Kişisel verilerinizi işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak;
 • Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim gibi) alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi, bayiler vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve MOBİLDEV’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ile kurum ve kuruluşlara,
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına,
 • Site ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.
 • D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verilerinizi;
  • MOBİLDEV ile imzaladığınız hizmet sözleşmeleri ve kullanıcı üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
  • Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
  • MOBİLDEV tarafından sunulan hizmetlerin, Site’nin ve Mobil Uygulamalarınınn kullanımı kapsamında şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
  • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

  E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

  Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahlinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla veya https://www.mobildev.com/’dan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle ya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

  a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
  d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Başvurunuzda;
  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,
  yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

  Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin çağrı merkezini aramak suretiyle paylaşmış olduğunuz adınız soyadınız, iletişim bilgileriniz ve ses kaydınız şeklindeki kişisel verileriniz;

  a) Size doğru hitap edilebilmesi,
  b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  c) Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

  Belirtilen kişisel veriler yasal yükümlülükler saklı kalmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Belirtilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esentepe Mh.D100 Güney Yan Yol Cd.Lapis Han N:25 D:147-151 Kartal / Istanbul adresine yazılı olarak veya Tebliğ’de belirtilen diğer usullere Şirketimize iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.mobildev.com.tr adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

  Çerez Politikamız

  İşbu Çerez Politikası, Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (MOBİLDEV) ait veya MOBİLDEV nam ve hesabına işletilen internet sitelerinde kullanılan çerezlerin tanımı, kullanım amaçları, türleri ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

  MOBİLDEV olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için Çerezler kullanıyoruz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı, cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır (rastgele oluşturulur). Bazıları internet sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda daha uzun süre kalır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından engelleyebilir ya da silebilirsiniz ancak bu durumda internet sitelerimize bazı fonksiyonlardan yararlanamayabileceğinizi özellikle belirtmek isteriz.

  MOBİLDEV internet sitelerini ve uygulamalarını kullanmanız halinde, işbu Politika kapsamında Çerezler kullanılabilir, cihazınıza kaydedilebilir ve kişisel verileriniz aşağıdaki koşullar ile MOBİLDEV Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve yöntemlere uygun olarak işlenebilir. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası ve Web Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanımı sayfasından ulaşabilirsiniz.

  MOBİLDEV, işbu Çerez Politikası’nda sebep göstermeksizin her zaman değişiklik yapmaya yetkilidir. Söz konusu değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerek kullanıcılar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır.  Cookie Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
  İnternet Sitemizde Çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak,
  • Deneyimi iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması,
  MOBİLDEV olarak hassas nitelikteki finansal verilerinizi (kredi/banka kartı bilgileri vb) çerez olarak kullanmamakta ve depolamamaktayız.

  Çerez Türleri

  Zorunlu Çerezler

  (Strictly Necessary Cookies)

  İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Bu çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır

  Performans Çerezleri

  (Analitics Cookies)

  Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

  Fonksiyonel Çerezler

  (Functional Cookies)

  Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internetözellikleri sağlanır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

  Hedefleme ve Reklam Çerezleri

  (Targeting Cookies)

  Bu çerezler, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak için de kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına yerleştirilir (Örneğin; sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezlere izin verilmemesi durumunda, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlenememektedir.

  Çerezlerin Yönetimi (Kontrol Etme, Devre Dışı Bırakma veya Silme)
  Çerezlerin kullanımına bağlı tercihleri değiştirmek, engellemek, silmek gibi işlemler kullanılan tarayıcı ayarları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  Tarayıcılar çerezlerin kontrol edilmesi için çerezleri kabul / ret, belirli çerezleri kabul/ret ve/veya bir web sitesi bilgisayar, tablet ve/veya akıllı telefonlar gibi kullandığınız cihazınıza çerez yerleştirmek istediğinde ikaz etme seçeneği sunmaktadır. Ancak çoğu tarayıcının varsayılan ayar olarak çerez kabul etmesi mümkündür.

  Bilgisayar, tablet ve/veya akıllı telefonlar gibi kullandığınız cihazınızda önceden yerleştirilmiş olan çerezlerin de silinmesi mümkündür.

  Detaylı bilgi için http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ veya https://www.esb.org.tr/cerez-bellek adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  MOBİLDEV İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KANUN UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. MOBİLDEV kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu metinde MOBİLDEV ile işe alım ve istihdam sürecinin gerçekleştirilebilmesi için MOBİLDEV’in kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

  A. TANIMLAR

  İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Özel Nitelikli Kişisel Veriler; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, MOBİLDEV veya Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi ifade etmektedir

  B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI

  MOBİDEV’e yaptığınız iş başvuruları kapsamında aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenmektedir;

  • Kimlik Verileri: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, adli sicil bilgileri, T.C veya yabancı kimlik numarası, medeni hal durumu, eş ve çocuk bilgileri;
  • İletişim Verileri : ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, skype, zoom vb. kullancı adı;
  • Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Belirtmeniz kaydıyla dernek/vakıf üyelikleri, engelli olma durumu, kan grubu, sigara kullanımı vb. veriler
  • Eğitim ve Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: eğitim bilgileri, burslar, başarı ödülleri, önceki iş tecrübeleri, ruhsatlar ve sertifikalar ve diğer özgeçmiş bilgileri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz MOBİLDEV tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
  • Yaptığınız başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işe alım süreçlerinin ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Beyan edilen kişisel verilerin ve bilgilerin teyit ve kontrol edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

  C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  İşbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla anılan kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilecektir.

  D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verilerinizi;

  • Vereceğiniz “açık rıza”,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri” için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir;
  • Açık rızanızın bulunması,
  • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
  • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

  E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

  Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahlinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

  a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
  d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Başvurunuzda;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

  yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

  SLA Hizmet Seviyesi Taahhüdümüz

  Mobildev tarafından verilen/verilecek hizmet ve servisler ile ilgili olarak, İlgili hizmet servis sözleşmelerinde eklenebilecek servise özel maddeler haricinde Mobildev aşağıda belirtilen taahhütleri vermektedir.

  Mobildev, Firma'nın kullanıcı kaynaklı sorunlarının çözümü için Hafta içi 08:00-19:00 saatleri arasında, cumartesi günleri 9:30-17:30 saatleri arasında destek verecek bir Müşteri Destek hattı sağlayacaktır.

  Plansız ve anlık Bakım çalışmaları mümkün olan en kısa süre içinde ve 2 (iki) iş gününü aşmayacak şekilde duyurulacaktır.

  Mobildev, kendisinden kaynaklı her türlü sorunu aciliyet durumuna göre aşağıda belirtilen sürelerde çözüme kavuşturacaktır. Sorunlar Firma’dan kaynaklanan herhangi bir durum nedeniyle belirtilen sürelerde çözüme kavuşturulamadığında Mobildev’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.


  Acil Durum Seviyesi Sebepler Hedeflenen Çözüm Süresi
  Kritik (öncelik 1) Sistem/servis kaybı veya kritik hataları içeren ve tüm kullanıcıları veya çoğu kullanıcıyı etkileyen hatalardır. Eğer ciddi finansal etkisi var ise veya itibara zarar verme riski var ise yine 1. seviye olarak sınıflandırılır. Mesai saatleri kapsamında 4 saat içinde %90
  Yüksek Öncelikli (öncelik 2) İş ihtiyaçları ile ilgili olan ve kullanıcıların çoğunu / bazılarını etkileyen önemli bir gereksinim içerir. 2 iş günü içinde % 85
  Orta Öncelikli (öncelik 3) Kritik olmayan orta seviyeli ihtiyaçları içerir. 5 iş günü içinde % 80
  Düşük Öncelikli (öncelik 4) etkiye neden olan minimal gereksinimleri içerir veya verilen hizmete majör etkisi olmayan ihtiyaçları içerir. Bu bir soru veya estetik bir konu olabilir. 20 iş günü içinde %80

  Çevre Politikası

  Rekabetçi, yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir ürün ve hizmet sunmayı kendisine birinci hedef tayin etmiş Mobildev İletişim Hizmeleri San. ve Tic. A.Ş olarak doğaya ve çevreye karşı sorumlu ve duyarlı bir çevre politikası doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu politika çerçevesinde;

  • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Teknolojiyi etkin ve verimli kullanmak suretiyle karbon ayak izimizi azaltmayı ve elektronik atık geri dönüşümünü sürekli desteklemeyi
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
  taahhüt ediyoruz.

  Kullanıcı Sözleşmesi

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, https://www.mobildev.com/ (“İnternet Sitesi”) ve Mobil uygulama aracılığıyla sunulan her türlü içerik, bilgi ve hizmetlere yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın mülkiyeti, kullanım ve telif hakları, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayınlanan ve ileride yayınlanacak unvan, işletme adı, marka, logo, tasarım ve her türlü içerik İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“MOBİLDEV”) aittir.

  İnternet Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içerik, bilgi ve hizmeti kullanan, İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulamaya üye olan kişi (“KULLANICI”) aşağıda yer verilen şartları kabul etmiş sayılır.

  1. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanım hakkı ve İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki her türlü içeriğin mülkiyet hakkı münhasıran MOBİLDEV’e aittir. KULLANICI, İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yaı ziyaret etmek ve İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içerik, bilgi ve hizmeti kullanmak suretiyle yahut üye olmak MOBİLDEV’in kullanım ve mülkiyet haklarını ihlal edemez, kod ve yazılım da dahil olmak üzere İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki herhangi bir veriyi ve/veya içeriği değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayamaz, dağıtamaz, tersine mühendislik yapamaz, ticari veya mesleki maksatla kullanamaz, farklı bir dile çeviremez, zarar veremez, kısmen veya tamamen uyarlayarak bile olsa herhangi bir mecrada kullanamaz ve/veya bağlantı (link) veremez.

  2. KULLANICI, İnternet Sitesi’ni ziyaretlerinde ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla kullanacağı hizmetlerde hukuka, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. KULLANICI hukuka aykırı, kötü niyetli, yetkisiz ve usulsüz eylemlerinden dolayı, cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere, MOBİLDEV ve 3. kişilerin her türlü zararını derhal ve defaten tazmin eder.

  3. KULLANICI sunulan hizmetleri kullanmak dışında İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. KULLANICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

  4. MOBİLDEV, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında KULLANICı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal MOBİLDEV ile irtibata geçilmelidir. KULLANICI’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, KULLANICI’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük KULLANICI’ya aittir.

  5. KULLANICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla beyan etmiş olduğu kişisel veriler dahil her türlü verinin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan, geçerliliğinden ve yasal bir hak veya yetki çerçevesinde kullanıldığından şahsen sorumludur. Aksi durumlarda MOBİLDEV’e karşı herhangi bir hak iddiasında ve talepte bulunamayacağı gibi MOBİLDEV ve 3. kişilerin maruz kalacağı her türlü zararı derhal ve defaten tazmin eder. MOBİLDEV’in KULLANICI tarafından beyan edilen verilerin doğruluğunu araştırma ve teyit etme sorumluluğu bulunmadığı gibi, söz konusu verilerin gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da MOBİLDEV sorumlu tutulamaz.

  6. MOBİLDEV, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğini, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri sebep göstermeksizin her zaman değiştirmeye, kaldırmaya, geçici ve sürekli olarak erişime kapatmaya yetkilidir. MOBİLDEV, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’ üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak diğer internet sitelerine bağlantı (link) verebilir. KULLANICI, link verilen internet siteleri üzerinde MOBİLDEV’in herhangi bir yönetim ve kontrol hakkı olmadığını, MOBİLDEV’in link verilen sitelere erişilmesinden, bu sitelerdeki reklam, tanıtım, hizmet vb. her türlü içerikten ve yapılan işlemlerden sorumluluğu bulunmadığını gayrikabili rücu olmak üzere kabul eder.

  7. MOBİLDEV İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın güvenli, kesintisiz ve hatasız faaliyet göstermesi hususunda ilgili tüm tedbirleri alarak gerekli özeni göstermekle beraber İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki içeriklerde ve yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya hizmetlerin kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti etmemektedir. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanıcılarının işlem ve eylemlerinden, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Siber saldırı, doğal afet, isyan, ayaklanma, kalkışma, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü dışında ve önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi mücbir sebep sayılan tüm hallerde MOBİLDEV belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulamaz.

  8. MOBİLDEV, İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın ziyareti ve hizmetlerin kullanılması kapsamında KULLANICI tarafından sunulan kişisel bilgilerinin korunması ve güvenliği hususunda teknolojik imkanlar ölçüsünde gerekli tüm teknik tedbirleri almıştır.

  9. MOBİLDEV, mevcut ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak KULLANICI bilgilerini saklamaya, yetkili makam ve mercilerle paylaşmaya yetkilidir.

  10. MOBİLDEV, İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girilen KULLANICI bilgilerini ilgili mevzuat hükümlerine ve/veya KULLANICI’nın onayına uygun olarak tanıtım, pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla kullanabilir.

  11. Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması, sunulmakta olan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gibi amaçlarla İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da çerezler kullanılabilmektedir.

  12. MOBİLDEV, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartlarında sebep göstermeksizin her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerek Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. KULLANICI, İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya erişmeye ve sunulan hizmetleri kullanmaya devam ettikçe ilgili değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

  13. MOBİLDEV, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla konusu suç oluşturan eylemleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

  14. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, MOBİLDEV’in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  15. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

  16. Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

  17. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama hakkında veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile ilgili uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Marka ve Teklif Hakları

  Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye (Mobildev) olarak fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz. Üçüncü kişilerin de aynı şekilde Mobildev’in fikri mülkiyet haklarına saygılı davranmasını bekler ve olası ihlaller karşısında ivedilikle hareket geçeriz.

  Mobildev’in internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer yazılımlarında yer alan üçüncü şahıslara ait içerikler haricindeki her türlü bilgi ve içeriğin telif, marka ve diğer mülkiyet hakları münhasıran Mobildev’e aittir.

  Mobildev’in internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer yazılımlarındaki bilgi ve belgeler çevrimiçi sistemde görüntülenmesi haricinde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kamuya açık bir şekilde gösterilemez, uygulanamaz, dağıtılamaz veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

  Fikri mülkiyet haklarımızın herhangi birinin kötüye kullanılması veya ihlal edilmesi gibi bir olaya şahit olmanız halinde doğrudan bizimle iletişim geçmenizi rica ederiz.

  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

  Mobildev İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (MOBİLDEV), rüşvet ve yolsuzluğu önlemek adına ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum konusunda kararlıdır. Hizmet ve faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda en yüksek standartları sağlamayı hedeflemektedir.

  MOBİLDEV, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel görevlerini ve amaçlarını; süreç paydaşlarını, paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları ile beraber; bireyler, tüzel kişiler, resmi kuruluşlar ve temsilciler de dahil üçüncü taraflarla olan ilişkileri de kapsayacak şekilde yolsuzlukla mücadele sisteminin temel ilkelerini tanımlamıştır. MOBİLDEV ulusal ve uluslarası mevzuat, ilkeler ve en iyi uygulamalar uyarınca “MOBİLDEV Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele Politikası”nı oluşturmuştur. MOBİLDEV Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm MOBİLDEV çalışanlarını, iş ortaklarımızı, mal ve hizmet tedarikçilerimizi ve onların çalışanlarını kapsamaktadır.

  MOBİLDEV olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı SIFIR TOLERANS politikasını benimsemekteyiz.
  Bu bağlamda;

  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uymayı,
  • Yaptığımız işler içerisinde en küçük proje uygulamasından, en stratejik ve önemli proje adımına kadar her türlü faaliyetimizde iş ahlakından ve etik değerlerinden kesinlikle ödün vermemeyi,
  • Bilgilendirmeler ve eğitimler aracılığı ile çalışanları ve müşterisi olan/olmayan gerçek/ tüzel kişiler arasında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kültürünü geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında ilgili tüm mevzuata öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarımızla ilgili mevzuata ve etik değerlendirmeye uygun davranmayı,
  • Faaliyetlerimizi sürdürürken bize haksız ve hukuka aykırı bir avantaj/çıkar sağlayacak; tarafsızlığa şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermemeyi, almamayı, teklif etmemeyi,
  • Rüşvetin teklif ve/veya kabul edilmesi, azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde ilgili duruma karışan personel ile derhal ilişiğimizi kesmeyi,
  • Yolsuzluk faaliyetlerini belirleme ve sınırlamak için önlemler geliştirerek gerekli tedbirleri almayı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.


  İletişim Bilgileri

  Ticaret Unvanı : Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  Yetkili kişi : Ozan Özgür Erdoğan
  Ticaret Sicil Numarası : 538515 (İstanbul Ticaret Sicili)
  Şirket Merkezi : Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul