Gönderimin engelleneceği durumlar nelerdir?

Gönderimler aşağıdaki durumlarda engellenebilir;

Kurumsal Güvenlik Duvarları (Firewall):

Kurumsal güvenlik duvarı yazılımı, birçok farklı filtreleme özelliği ile ve bir kural kümesi temelinde firmaların gelen ve giden e-posta trafiğini kontrol eder. Bu kurallar e-postalarınızın teslim edilmesini engelleyebilir.

SPAM Önleyici Filtreler:

SPAM Önleyici Filtre, sunucunuza gelen e-postaları süzgeçten geçiren bir çeşit otomasyondur. SPAM koruması görevini üstlenen sunucu, gelen e-postayı SPAM prosedürlerinden geçirerek sunucuya iletir. E-posta kutusuna düşen e-postalar SPAM içerikten temizlenerek teslim alınır. 

Servis Sağlayıcı (ISP) Blokları :

Firmalara Internet bağlantısı sağlayan kurumların da, kendi özel filtreleme sistemleri olabilir. Bu filtrelerin engeline takılan e-postaların teslim edilmesi engellenebilir.

Mobildev tarafından engelenecek durumlar;

  • Firma kişi listelerinin şüpheli bulunması halinde,
  • Firma kişi listelerinin başka bir firmanın kişi listesi ile benzerlik göstermesi halinde,
  • Firma kişi listelerinde çok fazla geçersiz e-posta adresinin yer alması halinde, örneğin gönderim yapılan 100 kişiden 20’sine yapılan gönderimin iletilemediği hallerde, 
  • Firma kişi listelerinde çok fazla info, satış, destek gibi gruba yönelik adrese rastlanması halinde,
  • Yapılan gönderim sonrasında ret bildirimi yapan kişilerin oranının %5’in üzerinde olduğu hallerde, 
  • Şikâyet edenlerin oranının %0,3’ün üzerinde olduğu hallerde gönderimler Mobildev tarafından bloke edilebilir. Hatta firmaların hesapları yine Mobildev tarafından bütünüyle kapatılabilir. 


Bu makale size yardımcı oldu mu?