SPAM puanı nedir? Nasıl ölçülür?

Gönderim öncesi İçerikleri SPAM riski açısından  puanlayan bir sistemdir.

SPAM puanı içerik ile ilgili bir puanlamadır. Kullanılan renkler, görsel boyutları ve HTML etiketleri gibi birçok şey SPAM puanını etkilemektedir.

SPAM punanın ölçülmesi uluslararası alanda kabul görmüş SPAM servisleri aracılığıyla yapılır. 

0’dan 5’e kadar olacak şekilde belirlenmiş puanlama sisteminde, puanı 2 ve üzeri olan içeriklerin gönderimi, taşıdıkları risk açısından engellenir.
Bu makale size yardımcı oldu mu?