Satın alınmış dataya IVT servisi üzerinden izin formu gönderilebilir mi?

Veri Sorumluları, kişisel verileri açık rıza ya da diğer veri işleme şartlarına dayalı olarak işlemekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülüğe uymak veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olması için tek başına yeterli olmaz. Buna ilave olarak veri sorumlusu, kişisel verilerin elde edilme esnasında ; işleyeceği bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği gibi hususlarda Veri Sahibini aydınlatmalıdır dolayısıyla satın alınan dataların kullanılması kanunlara aykırıdır.Bu makale size yardımcı oldu mu?