SMS pazarlama ile ilgili yasal düzenlemeler var mı?

Evet,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (KVKK) ve 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanununda (ETK) yer alan yasal düzenlemeler vardır.

ETK  hakkında bilgi almak için makalemizi okuyun.

KVKK hakkında bilgi almak için makalemizi okuyun.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüm kayıtlar incelenerek müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının hangi verilerinin hangi amaçlarla ve kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesi gerekmektedir.Veri işlemeye ilişkin durum tespitinin ardından ise, ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rıza alınması amacıyla beyan metinleri hazırlanmalı,gerçek veya tüzel kişiler tarafından çalışanlar, müşteri ve iş ortakları ve veri işleyenlerle imzalanmış ve/veya imzalanacak sözleşmelere ilişkin gerekli tadil çalışmalar yapılmalıdır.Bu makale size yardımcı oldu mu?