SMS ile yapılan acil durum bildirimleri nasıl ücretlendirilir?

Hesabınızda kullandığınız interaktif kısa numara "abone öder" kurgusu ile tanımlanmış ise; acil durum bildirimini yapan kişi, GSM hattının bağlı olduğu operatöre tarifesine uygun olarak SMS bedelini öder.

İnteraktif kısa numara "firma öder" kurgusu ile tanımlanmış ise; Mobildev paylaşımlı kısa numaraları için ücretlendirme Mobildev tarifesine uygun olarak Mobildev'e, kuruma ait kısa numaralar için ilgili operatörlere tarifelerine uygun olarak ödeme yapılır.
Bu makale size yardımcı oldu mu?