İVT Lite ile ne vaat ediyor?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Alıcılardan alınması gereken ticari iletişim izin onaylarının ve Alıcıların Hizmet Sağlayıcılara yaptığı ret bildirimlerinin (web form, QR kod, kısa URL bağlantıları, Çift Yönlü Kısa Numara, web araçları (widget), Web Servisler vb ile) alınmasını, anlık olarak izin durumlarının sorgulanmasını ve gerekli bilgilerin İYS Platformu ile Mobildev İVT ve SMS Marketing Suite ürünlerine çift yönlü aktarılmasını sağlar.

Bu makale size yardımcı oldu mu?