İYS başvuru nasıl yapılır?

Başvuru süreci sadece Hizmet Sağlayıcılar içindir. Başvuru iys.org.tr sayfası üzerinden yapılır. Başvuruyu sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler yapabilir. Yetkili kişilerin elektronik imza token'larının yanlarında bulunması gerekir. Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi'ni imzalamalısınız. Müştereken temsil yetkisi bulunuyorsa en az bir yetkilinin daha, ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?