KVKK nedir? Nasıl uyum sağlanır?

‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur.

Öncelikli olarak kurum içerisinde işlenen verilerin tespiti gerekmektedir. Bunun için kurum içerisindeki tüm departmanlar, kısaca hangi verileri hangi amaçlarla işlediklerini gösteren ortak bir veri tabanı oluşturmalıdır. Envanterde yazılı amaçlara uygun olarak açık rıza ya da bilgilendirme gereken durumlar belirlenmelidir. Çalışanlar, müşteri ve iş ortakları ve veri işleyenlerle imzalanmış ve/veya imzalanacak sözleşmelere ilişkin gerekli tadil çalışmaları yapılmalıdır.

Uyum sürecini kanuna uygun olarak yönetebilmek için hukuki bir danışmandan yardım almanız gerekebilir.

Bilgi almak için 4440554 veya satis@mobildev.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Makalemizi okumak için tıklayın.Bu makale size yardımcı oldu mu?