SMS aktivasyon için gerekli evraklar nelerdir?

Mobildev Toplu Mesajlaşma abonelik sürecinde sözleşmelerle birlikte gönderilecek olan Gerekli Evraklar; Şahıs Şirketleri, Limited ve Anonim Şirketler, Belediyeler, Dernek/Vakıf/Kooperatif/Site Yönetimi, Hastaneler, Muhtarlıklar, Odalar, Siyasi Parti ve Eğitim Kurumları için aşağıda listelenmiştir. 

Ek evraklar operatör bazlı farklılık göstermektedir.

Turkcell - Vodafone Ek evraklar;

Şahıs Şirketleri İçin; 

 • Son Kullanıcı SMS sözleşmesi
 • İmza Beyannamesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
 • Yetki Belgesi

LTD ve AŞ Şirketler İçin;

 • Son Kullanıcı SMS sözleşmesi
 • İmza Sirküsü
 • Vergi Levhası
 • İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
 • Yetki Belgesi

Belediyeler İçin; 

 • Encümen Kararı (SMS ile ilgili kararları mutlaka olacaktır.)
 • SMS yazı örneği ( örnek aşağıdadır), mutlaka Belediye mührü ve Belediye Başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Varsa yetkilinin imza beyannamesi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi


Belediye Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;


............... Belediye Başkanlığımız adına; Toplu SMS hizmetinin Mobildev İletişim Hiz. San. Tic. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hat üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız ............... yetkili kılınmıştır. 

Dernekler, Vakıflar, Kooperatif Site Yönetimi İçin; 

 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin varsa imza beyannamesi


Dernek Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;


Yönetim kurulunun .... /.... / .... tarihli ............. günü toplanarak; Mobildev İletişim Hiz. San. Tic. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına ............... yetkili kılınmıştır. 

Hastaneler İçin; 

 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka hastane kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler hastane yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin varsa imza beyannamesi
 • Özel hastaneler için Vergi Levhası


Hastane Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği; 


Yönetim kurulunun .... /.... / .... tarihli ............. günü toplanarak; Mobildev İletişim Hiz. San.Tic. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına ....................................... yetkili kılınmıştır. 

Muhtarlıklar İçin; 

 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası (karar defteri varsa)
 • Muhtarın kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka muhtarlık kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler muhtar tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin varsa imza beyannamesi
 • Muhtar olduğuna dair belge(mazbata)


Muhtarlık Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

............... muhtarlığını .... /.... / .... tarihinde SMS sözleşmesini imzalayarak Mobildev İletişim Hiz. San.Tic. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına ............... yetkili kılınmıştır. 

Odalar İçin;

 • Encümen Kararı (SMS ile ilgili kararları mutlaka olacaktır.)
 • SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır) mutlaka odanın mührü ve başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Yetkilinin imza beyannamesi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi

Oda Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği; 

............... adına; Toplu SMS hizmetinin Mobildev İletişim Hiz. San. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hat üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız ............... yetkili kılınmıştır. 

Siyasi Parti İçin;

 • SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır), mutlaka partinin mührü ve parti başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Karar defterini noter onaylı ilk sayfasının fotokopisi
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Varsa yetkilinin imza beyannamesi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi


Siyasi Parti Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

............... adına; Toplu SMS hizmetinin Mobildev İletişim Hiz. San.Tic. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hat üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız ............... yetkili kılınmıştır.

Üniversiteler ve İlköğretim Okulları İçin;

 • SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır), mutlaka
 • Dekan ya da Bölüm Başkanının imzası üniversite ya da okulun, mührü ve yetkilinin kaşesi, imzası olmak zorundadır.
 • Yetkililerin kimlik fotokopileri
 • Dekan-Bölüm başkanı ya da okul müdürü olduğuna dair imzalı mühürlü ve kaşeli yetki belgesi


Üniversite, Okul Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği; 

............... olarak; Mobildev İletişim Hiz. San.Tic. A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell/Vodafone hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına Dekanımız veya Bölüm başkanımız ............... yetkili kılınmıştır.


Türk Telekom ek evraklar;

Kurumsal SMS Aktivasyon Süreci Evrak Listesi ve Gönderim Bilgileri 

 • Avea Kurumsal Hat Abonelik Sözleşmesi (Yeni müşteri ise)
 • İmza sirküsü
 • Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • KDV Tahakkuk Fişi Son 2 ay veya son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi
 • Kurumsal SMS Wap Push Başvuru Formu
 • Hat Alin, Formu Mevcutta sistemde yer alan müşteri ise)

Kooperatifler, Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Siyasi Partiler, Site Yönetimi , Odalar için

 • Kurumsal tip abonelik sözleşmesi ,kimlik ,imza sirküleri ye karar defteri gerekmektedir. 

Header Tanımında Yeni Eklenen Evraklar:

 • Abone İrade Beyanı

Header ile ticari kimliğin uyuşmasını sağlayan altta yer elan belgelerden ilgili olan;

Header;

a)Gönderici ad-soyadı ise; gönderici kimlik belgesi

b)Gönderici unvan ise; kimlik belgesi ve unvan ispatlayıcı belge

c)Şirket unvanı ise; şirket tarafından imzalı kaşeli Ticari Sicil Gazetesi Örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya Vergi Levhası veya unvan ispatlayıcı diğer resmi belge

d)Kamu kurum ve kurulu; unvan' ise; ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış resmi belge

e)Sivil toplum kuruluşu unvanı ise; ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış; belge (Faaliyet Belgesi / Vergi Levhası)

f)Marka adı ise; marka sahipliğini ispatlayıcı orijinal belge veya markayı' tescil eden resmi kurulu; web sitesinden alınan ve müşteri-firma tarafından kaşelenip imzalanmış; belge ve tescil/Sertifika belgelerinin imzalı kaşeli fotokopisi

g)Internet sitesi adresi ise; alan adını sahipleyici belge

h)Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kurulu; adi ise; ilgili firma veya kurulu; izninin alındığını ispatlayıcı belge

ı)İşbu fıkrada yer almayan şekillerde kullanım halinde, gerekli görülebilecek ispatlayıcı belge.

 • Yetki veren ve yetkilendirilen kişilerin kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya TC kimlik no ihtiva eden ehliyet vb resmi kimlik niteliği olan belgeler)
 • Vekil kişi ile yapılan işlemlerde mutlaka vekaletname iletilmelidir (Bu kapsamda yetkili kişinin hem hangi işlemlerle yetkili kılındığına hem de hangi kurumlar/şirketler için yetkili kılındığına dair açık bilgiler yer almalıdır)
 • imza sirküleri/imza beyannamesi
 • Odanın kurulmasına dair Sanayi ye Ticaret Bakanlığının verdiği kararın bir sureti ve kurulu; ana sözleşmesi

 Barolor Birliği veya il Baroları için gerekli evraklar

 • Baronun kuruluşunu Türkiye Barolar Birliğine bildirdiğine dair bildirim yazısı
 • Şirketimizden hat alınmasına ilişkin ve abonelik sözleşmesini Baro adına imzalama yetkisi verilen kişinin belirtildiği güncel Baro Yönetim Kurulu kararı,
 • İmzalayacak kişinin kimlik sureti ve imza beyannamesi.


Bu makale size yardımcı oldu mu?